Koncert komornej hudby našich popredných umelcov.

Program:
J. Haydn - Sláčikové kvarteto D dur op. 64 č.5 „Škovránčie“
F. Chopin - Variácie pre flautu a klavír (sláčikové kvarteto) / Johanna Horniková - flauta, z triedy Petry Noskovičovej na ZUŠ v Modre
P. Zagar - Intermezzo pre sláčikové kvarteto
I. Zeljenka - Sláčikové kvarteto č. 6 „Zariekania“ / Eva Šušková – alt

Vstup voľný.

>> PROGRAM CELÉHO FESTIVALU HUDBA MODRE <<