Vyhľadať podujatie

OBRÁZKY Z PRÁZDNIN - ARTETERAPIA

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Tvorivá dielňa pre zdravotne postihnutú mládež.

Tvorivá dielňa s využitím mozaikovej techniky pre zdravotne postihnutú mládež.

*Arteterapia - terapia spojená s pôsobením výtvarných prostriedkov.

Vstupné: 1 € / Kultúrny poukaz