Vyhľadať podujatie
events/2020/05/admid0000/images/hotel.JPG

PETRA ŠEVČÍKOVÁ - VIDÍM ŤA

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Vidieť toho druhého často neznamená len bezprostredný zmyslový zážitok. Dalo by sa dokonca povedať, že druhý človek, či postava je v určitom zmysle viditeľný preto, že nie je vidieť, keď sa ho nezmocňujeme pohľadom bezprostredne. Napriek tomu jeho výrazu rozumieme. Zrkadlo pomáha zviditeľňovať predmety a postavy v zvláštnej obrátenej realite a ako ďalší priznaný fyzický predmet podporuje polohu zvnútornenej expresivity, ktorú maliarka ukazuje tými najpriamejšími spôsobmi a technikami. Vynechaním figúry, zmenou farebnosti svetla, hrou liniek a ťahov štetca vytvára akýsi priestor bezpečia znovuzjavovaním a zviditeľňovaním prekračuje aj vlastnú situáciu, (situáciu matky dieťaťa s D. syndrómom) intenzívne opakuje, to, čo registruje ako nové gesto u svojho výnimočného dieťaťa. Zároveň tým umožňuje vnímať skúsenosť viditeľnosti a rezonancie aj ako skúsenosť neprístupnosti a inakosti. Vo svojich obrazoch tak sprítomňuje asi jednu z najpodstatnejších emócíí a maliarskych tém – pocit cudzosti a nedopovedanosťou situácií a zasnenou atmosférou sa nepochybne blíži k (uveriteľnému) lyrizmu existencie (a intimity bytia.)

Vernisáž: 26. 5. 2020 od 17.30 - 19.30
Trvanie výstavy: do 20. 6. 2020
Otvorené: ut-so 14.00 - 18.00
Miesto: Galéria X, Zámočnícka 5, BA