Vyhľadať podujatie
events/2020/04/admid0000/images/slovenska_filharmonia.jpg

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA U VÁS DOMA

Táto udalosť sa už konala v minulosti !

Koncerty Slovenskej filharmónie sa kvôli mimoriadnej situácii do odvolania nekonajú. A keďže nemôžete prísť k nám, do bratislavskej Reduty, my prichádzame k vám vďaka online hudobnému archívu Slovenskej filharmónie. Záznamy vybraných koncertov sprostredkovávame prostredníctvom modernej digitálnej koncertnej siene od roku 2008. V týchto dňoch vás do nej pozývame!

Záznamy koncertov môžete v tomto období sledovať na stránke https://stream.filharmonia.sk. Webový odkaz na tento archív je dostupný aj z domovskej stránky Slovenskej filharmónie: http://www.filharmonia.sk/ v sekcii „Koncerty online“. K dispozícii tu máte takmer štyristo záznamov našich koncertov, z ktorých si môžete vybrať.
Snažíme sa o zaujímavú dramaturgiu a vzhľadom na návyky jednotlivých skupín, ale i aktuálne požiadavky, napr. potreby rodičov a učiteľov, ktorí vítajú naše videá ako účinnú pomoc pri dištančnom vyučovaní, selektujeme ponuku nášho Archívu do niekoľkých žánrových celkov, pre ktoré sme pripravili špeciálny časový rozvrh zverejňovania koncertov.

Sekcia koncertov Filharmonická škôlka ponúka koncerty špeciálne pripravované pre rodičov a deti, ponuka bude aktualizovaná vždy v stredu o 8:30 na stránke: https://stream.filharmonia.sk/koncerty/vzdelavacie-a-rodinne-koncerty/

Sekcia Hudobných akadémií obsahuje mnoho výchovných koncertov, ktoré môžu využívať učitelia základných umeleckých škôl, ale i základných škôl práve v aktuálnej situácii dištančného vzdelávania. Ponuku aktualizujeme vždy v piatok o 9:30 na stránke: https://stream.filharmonia.sk/koncerty/vzdelavacie-a-rodinne-koncerty/

Sekcia Symfonické koncerty budeme aktualizovať vo štvrtok o 19:00 na stránke https://stream.filharmonia.sk/koncerty/sf/. Táto sekcia obsahuje aj záznamy koncertov Slovenského filharmonického zboru, ponuku nájdu milovníci zborového umenia na stránke https://stream.filharmonia.sk/koncerty/sfz/

V sekcii Komorné koncerty nájdu záujemcovia alternatívne typy koncertov. Komorné koncerty a recitály aktualizujeme vždy v nedeľu o 16:00 na stránke: https://stream.filharmonia.sk/koncerty/komorne-koncerty-a-recitaly/. Táto ponuka sa bude striedať s ponukou koncertov Slovenského komorného orchestra na stránkach: https://stream.filharmonia.sk/koncerty/sko/

Sekcia Organové koncerty bude aktualizovaná vždy v nedeľu predpoludním o 11:00 na stránke: https://stream.filharmonia.sk/koncerty/organove-koncerty/