BC Kerametal Office Gallery a ag. Amymon predstavujú výstavu

" Na krídlach fantázie“ výtvarníčky Gerdy Fodorovej.


Výstava ,, NA KRÍDLACH FANTÁZIE “

je venovaná k hľadaniu pravdy a uvedomeniu si, že nie neživé márnosti, ktoré nás každodenne obklopujú, ale práve jednoduché maličkosti, pohyby svetla plné lásky, poznania, krásy a všetkých tých ušľachtilých hodnôt nám dávajú pocit skutočne rozprestrieť krídla a letieť. Farebné výpovede ukryté v autorkiných dielach sú prejavom nekonečnej fantázie, úprimnosti a slobody. Energiu čerpá zo všetkých živlov zeme, ohňa, vody, vzduchu, ale hlavne toho piateho živlu, a tým je človek.

Gerda Fodorová aj napriek svojmu mladému veku vystavovala vo viacerých miestach na Slovensku a v Českej republike. Medzi najvýznamnejšie patrili výstavy v galérii na Západnej terase Bratislavského hradu a v českej metropole Prahe. Vystavovala v Nitre, Trenčíne, Senici a Skalici počas známej ,,Pálenice“ Borisa Filana. Obrazy počas výstav oslovili hostí z celého sveta a medzi najvýznamnejšie ocenenia patrili tie, ktoré na tvorbu vyslovili profesionálni výtvarníci, výtvarní kritici, architekti, politici, predstavitelia konzulátov, rodáci a ľudia milujúci umenie.


Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY

www.amymon.sk

FACEBOOK EVENT ]]>