Výstava ,,NA KRÍDLACH FANTÁZIE“ je venovaná k hľadaniu pravdy a uvedomeniu si, že nie neživé márnosti, ktoré nás každodenne obklopujú, ale práve jednoduché maličkosti, pohyby svetla plné lásky, poznania, krásy a všetkých tých ušľachtilých hodnôt nám dávajú pocit skutočne rozprestrieť krídla a letieť. Farebné výpovede ukryté v autorkiných dielach sú prejavom nekonečnej fantázie, úprimnosti a slobody. Energiu čerpá zo všetkých živlov zeme, ohňa, vody, vzduchu, ale hlavne toho piateho živlu, a tým je človek.