Vyhľadať podujatie

ZÁMERNÉ SEBAPOŠKODZOVANIE U DETÍ A MLADISTVÝCH

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Kurz je určený pracovníkom v pomáhajúcich profesiách, psychológom, sociálnym pracovníkom ako aj pedagogickým pracovníkom. Kurz je otvorený aj pre záujemcov z radov študentov, prípadne verejnosti, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú. Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Lektorky PhDr. Táňa Fikarová, PhD. Mgr. Kateřina Ingrová
Organizátor OZ Artea.

Bližšie info: katkaprobstova@gmail.com