Tradičnú burzu starožitností a kuriozít na pešej zóne v Prešove pripravil Park kultúry a oddychu v spolupráci s agentúrou Lin ART.

Termíny: 18.2. / 18.3. / 21.4. / 13.5. / 17.6. / 15.7 / 19.8. / 16.9. / 14.10. / 18.11. / 16.12. /
Miesto: PEŠIA ZÓNA Prešov

Vjazd pre predajcov na Burzu starožitností a kuriozít je povolený v deň
akcie v čase od 6:00 do 9:00 (vykládka 20 min). Mimo určených miest (zelené pole) nie je povolené zaberať miesta bez súhlasu PKO Prešov.

Organizátor si vyhradzuje právo povoliť aj iné miesta a súčasne aj zakázať (podľa momentálnej situácie).

Burza starožitností a kuriozít bude v ohraničenom priestore.
Vstup do označeného priestoru bude kontrolovaný.
Vstup len s rúškom a po vydezinfikovaní rúk.
Dodržiavať 2m odstupy.3