Pozývame do Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici!

Každý mesiac pre deti, mládež, dospelých i seniorov pripravujeme pestré podujatia. Navštívte nás v jednej z piatich pobočiek v Banskej Bystrici. 

Viac na www.vkmk.sk