Komentovaná prehliadka novou stálou expozíciou Tranzithistory s kurátorom.