Mesto Košice vlastní až 19000 ha lesa. Ide o najväčšie neštátne lesy na Slovensku a o ich ochrane sa momentálne v našom meste veľmi aktívne diskutuje aj vďaka petícii s názvom “Za košické lesy”, ktorú spustilo známe lesoochranárske združenie VLK. 

Otázku “Čo je VLK?” si zodpovieme na komunitnej večeri s košickými členmi lesoochranárskeho združenia. Pri spoločnom jedle budete mať možnosť porozprávať sa s nimi napríklad o bezzásahovosti, rekreačných zónach či ekologicky a ekonomicky udržateľnom hospodárení.

Komunitné kuchyne v Tabačke robíme s cieľom podnecovať diskusie na témy, ktoré sa týkajú každého z nás. Stačí len prísť, stretnúť sa pri chutnom jedle a počúvať. Prijmite pozvanie ku komunitnému stolu, ochutnajte tematické špeciality a hlavne, príďte sa podeliť. Podeliť sa o jedlo, o myšlienky, o životný priestor. Taste and share!

Vstup: 5€ / Fabrik Space

Toto podujatie podporilo Mesto Košice a Košický samosprávny kraj