Odhaľte spolu s historikom, archeológom, numizmatikom, kustódom a etnologičkou tajomstvá klenotov, ktoré v sebe ukrýva depozit Stredoslovenského múzea.

Hosť : Marcel Pecník – riaditeľ Stredoslovenského múzea a numizmatik

Téma: Korunová mena v zbierkach Stredoslovenského múzea a v pamäti ľudí