Srdečne Vás pozývame na verejnú prezentáciu rezidencie z programu Connector Evy Sajanovej projektu Holé baby

Piatok, 26. november / 19:00, Telocvičňa, Nová Cvernovka
– Ukážka z procesu + Artist talk

Holé baby sú otvoreným formátom ktorý ponúka možnosť rôznorodých spoluprác. Eva pracuje s intermediálnymi prvkami, od videa, inštalácie cez drámu až po pohyb.
V rámci rezidencie v Telocvični prišla skúmať práve pohyb a performatívne možnosti ktoré v nej rezonujú.

Eva: “Resilience pre mňa znamená vytvorenie bubliny, zostať pokojnou napriek nátlaku vonkajšieho sveta. Dokázať prijať fakt, že hodiny bežia a ja nemusím celý život len bežať s nimi. Zastavenie. Vydýchanie sa.
Som nepriestreľná. Nič sa ma nedotýka. Iba ja. Späť na začiatok. Nemám nič, iba samú seba. Svoj hlas a svoje telo. V ušiach počujem svoj dych, v kostiach cítim pohyby.”

Nosnou myšlienkou projektu Hole baby je vyrovnávanie sa so stratou času a vytváraním ilúzie zastavenia času.

Vstup na podujatie len pre plne zaočkovaných. Kontrola očkovania prebehne overením platnosti QR kódu.
Vstup do interiéru je povolený iba s rúškom alebo respirátorom.
V priestoroch sú k dispozícii bezkontaktné dezinfekcie.
www.novacvernovka.eu___

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partnerom projektu je Bratislavský kraj.