Keď žitie občas zabolí tak veľmi, že chce myseľ uniknúť. Stav, keď sa cítime so svojimi obavami osamotení a pritom rovnaké pocity zažívajú milióny z nás! Hlboký tieň mysle nám dokáže zastrieť vnímanie sveta nepriesvitným závesom. Je depresia len dočasný smútok, alebo ide o vážne duševné ochorenie? Čo je spúšťačom tejto psychickej poruchy a aké rozmanité sú jej prejavy? Ako veľmi nám depresia skresľuje hodnotenie okolia, ale aj vlastné sebahodnotenie? Môže depresia vyplaviť problémy tela na fyzickej úrovni a naopak, ktoré ochorenia jej dokážu priťažiť? V prednáške nabitej cennými informáciami sa dozvieme, aké sú diagnostické a liečebné postupy či možnosti prevencie. Rokmi premlčaná a bagatelizovaná téma psychiky a duševna sa v poslednej dekáde hlási o slovo. Odstráňme spoločne stigmu psychiatrického pacienta na úrovni vzdelávania, besedy a porozumenia. Poďme sa pozhovárať o depresii ako vzrastajúcej epidémii 21. storočia. Sprievodcom v tŕnistej téme najrozšírenejšieho psychického ochorenia nám bude, širokou obcou uznávaný psychológ a psychoterapeut, Anton Heretik. Depresia je síce beh na dlhé trate, rozhodne však nemusí byť konečnou stanicou nášho bytia. 

Anton Heretik bude pútavo rozprávať o:

  • depresii, úzkostiach či samovražedných myšlienkach
  • rozdieloch v bežnom smútení a depresiou
  • spúšťačoch a prejavoch najrozšírenejšieho psychického ochorenia
  • možnostiach diagnostiky, liečby a profylaxie depresie
  • tom, ako s depresiou žiť
  • tom, ako pomôcť blízkej osobe s príznakmi depresie

Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.
je popredný slovenský psychológ a súdny znalec špecializujúci sa na klinickú a forenznú psychológiu. Cestu k svojmu oboru si našiel prostredníctvom beletrie a po absolvovaní štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského sa na fakultu vrátilako pedagóg. V súčasnosti tam pôsobí ako profesor klinickej psychológie. Neskôr pôsobil ako klinický psychológ na Psychiatrickej klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave. Ako súdny znalec sa už štyridsať rokov zameriava na posudzovanie páchateľov násilnej trestnej činnosti. Napísal prvú česko-slovenskú vysokoškolskú učebnicu forenznej psychológie a okrem učebných textov publikoval desiatky odborných štúdií a populárno-náučných kníh z oblasti psychopatológie, psychodiagnostiky a psychoterapie. Popri pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti pôsobí naďalej ako klinický psychológ v súkromnej poradenskej praxi.