Umelecké slovno – hudobno výtvarné podujatie nie len v podaní talentovaných žiakov mesta.