Moderovaná diskusia na aktuálnu tému so zástupcami jednotlivých článkov distribučného reťazca od producentov až po kinárov.

Hostia: Aleš Danielis, Miro Ulman, Tomáš Janísek, Zita Hosszúová, Magdaléna Sokolová, Ivan Ostrochovský, Martin Šmatlák, Richard Kováčik

Moderátori: Zuzana Mistríková, Petr Vítek,

  • Aleš Danielis – pedagóg, producent, distribútor
  • Zita Hosszúová – manažérka bratislavského Kina Lumière
  • Tomáš Janísek – člen Rady Únie filmových distribútorov SR, distribútor (CinemArt SK)
  • Richard Kováčik – člen Rady Audiovizuálneho fondu
  • Zuzana Mistríková – prezidentka Asociácie nezávislých producentov
  • Ivan Ostrochovský – režisér (Služobníci) a producent (Atlas vtákov, Cenzorka, FREM, Modelár, Staříci)
  • Magdaléna Sokolová – podpredsedníčka Združenia prevádzkovateľov kín a manažérka multikina Golden Apple Cinema Liptovský Mikuláš
  • Martin Šmatlák – riaditeľ Audiovizuálneho fondu
  • Petr Vítek – konateľ viacerých spoločností, ktoré prevádzkujú kiná, bývalý predseda Rady Státního fondu kinematografie (2012 – 2018), člen odbornej komisie Audiovizuálneho fondu
  • Miro Ulman – Audiovizuálne informačné centrum Slovenského filmového ústavu

Panely a diskusiu bude možné sledovať online na www.kino-doma.sk a FB Týždeň slovenského filmu.