Tanečná veselohra je určená deťom od 4-9 rokov. Scénická forma je postavená na spojení tradičného bábkového divadla a ľudového tanca a hudby. I keď ide o tradičné podoby umenia, spôsob spracovania je aktuálny a rešpektuje svet malých súčasníkov. Program si kladie za cieľ aktivizovať deti a zapájať ich priamo do diania na scéne. Deti tak nielen sledujú rozprávkovú jarmočnú krajinu, ale spolu s jarmočníkmi sa vyšantia a svojou šikovnosťou a umom pomôžu Gašparkovi nájsť a urobiť poriadky so zlými čertami.

Program je primárne určený deťom, ale jeho štruktúra ho stavia i do polohy rodinného predstavenia.

Choreografia: Ján Blaho
Hudba: Stanislav Palúch
Kostýmy a scéna: Eva Jiřikovská
Bábky: Beata Westrych - Zázrivec
Design: Martin Šútovec
Námet, scenár a réžia: Juraj Hamar

Účinkuje: tanečný súbor

Premiéra: 25.11.2005