Katarzyna Kobro – umelkyňa a revolucionárka v teórii sochárstva, predstaviteľka európskej avantgardy. Jej dizertačná práca z roku 1931 s názvom Kompozícia Priestoru: Kalkulácia Priestoru-Času Rytmu, vypracovaná spolu s Władysławom Strzemińskim, sa stala východiskom pre prácu na vytvorenie medzinárodného interaktívneho predstavenia KOBRO_SPACES.

Po formálnej stránke sa práca na predstavení stala tímovou skúsenosťou a jej cieľom bolo nájsť model, ktorý by umožnil preniesť teoretické úvahy o podstate a funkcii sochy z avantgardného myslenia do súčasných performatívnych, choreografických a sociálnych jazykov. Performatívny výskum cieľov medzivojnovej avantgardy kladie dnešným umelcom otázku: je ešte možná komunitná skúsenosť?

Podujatie je súčasťou 5. ročníka medzinárodného festivalu súčasného tanca, nového cirkusu a fyzického divadla Move Fest Košice, ktorý z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a podporilo ho aj Mesto Košice a Creative Industry Košice.