Piata zo série výstav projektu Osobnosti mesta bude venovaná kníhtlačiarovi: Jánovi Dadanovi ml. (1662-1704) a bude dostupná v Krajskej knižnici v Žiline od 29. septembra do 20. októbra 2022.