Pozrieť sa na svet cez optiku kvantovej fyziky posúva úvahu o realite na novú úroveň! Ponorte sa do misy otázok, ktoré si kladieme od nepamäti a osviežte svoj pohľad novými podnetmi! Čo môžu najnovšie poznatky z tohto odboru odhaliť o svete okolo nás? Čo môžu vypovedať o tom, čo je vedomie? A čo spája fyziku a transpersonálnu psychológiu s múdrosťou dávnych civilizácií? Porozpráva popredný jadrový a kvantový fyzik Ján Rak, ktorý pôsobí v CERNe. Uznávaný profesor nám vo svojej prednáške priblíži, že moderný pohľad západnej civilizácie na otázky existencie, života a vedomia vychádza z predstavy o existencii objektívnej reality nezávislej na pozorovateľovi. Vesmír vznikol z veľkého tresku, život a vedomie potom náhodným usporiadaním hmotných častíc v priestore a čase. Tento obraz objektívnej reality ale nie je tak úplne v súlade s pohľadom kvantovej fyziky, ktorá otvára celkom nový pohľad na otázky vedomia, kauzality a determinizmu. Porozumieť tomu, o čom kvantový fyzik hovorí vyžaduje od “normálneho smrteľníka” predsa len trochu fantázie. Výpovede kvantovej fyziky o “realite” sú však jednoznačné. Žiadna univerzálna realita neexistuje.

Prof. Jan Rak
je český profesor jadrovej a kvantovej fyziky. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. V rokoch 1989 – 1992 pracoval v Ústave jadrového výskumu v Dubne pri Moskve. Vo švajčiarskom PSI Villigen vypracoval dizertačnú prácu, ktorú obhájil v roku 1991 a získal titul CSc. V tom istom roku dostal ponuku z inštitútu Max Plank Institut v nemeckom Heidelbergu , kde začal pracovať pre CERN. V roku 2000 prišla ponuka z Bookhaven National Laboratory v New Yorku v USA, kde pracoval na novom urýchľovači RHIC a experimente PHENIX. O päť rokov neskôr získal pozíciu na Univerzite Jyvaskyla vo Fínsku ako project leader cernského experimentu ALICE. Tu získal aj profesúru. Je autorom a spoluautorom odbornej knihy High-pT Physics in the Heavy Ion Era (Cambridge University Press).

AKO WEBINÁR FUNGUJE?

  • Prihlasovanie ľavou zadnou: Na webinár sa môžete pripojiť cez svoj telefón, tablet alebo notebook, nepotrebujete k tomu žiadne ďalšie technické vybavenie.
  • Do webinára sa poľahky pripojíte prostredníctvom kódu z vašej zakúpenej vstupenky.
  • Zážitok pre aktívnych aj pasívnych poslucháčov: Do webinára sa môžete aktívne zapojiť a klásť otázky, ale zároveň je určený aj pre tých účastníkov, ktorí chcú radšej len počúvať.
  • Live stream webináru sa vysiela priamo vo vašom internetovom prehliadači na platforme Tootoot. Nie je preto potrebné nič inštalovať, ani sa niekde registrovať.

VÝHODY WEBINÁRA:

  • Zúčastniť sa ho môžete z pohodlia vášho domova alebo kancelárie.
  • Po odvysielaní webinára vám bude po dobu 7 dní k dispozícii jeho záznam rovnakej webovej adrese s totožným prístupovým kódom.
  • Efektívnejšie využitie vášho času bez potreby cestovania.
  • Možnosti klásť otázky a komunikovať s lektorom webinára.
  • Na jeden vstup sa môže zúčastniť celá domácnosť.