Vyhľadať podujatie
events/2020/09/admid0000/images/Lenka Máčiková foto.jpg

CIKKER - BEETHOVEN

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Koncert k 75. výročiu ukončenia 2. sv. vojny

CIKKER - BEETHOVEN / Koncert k 75. výročiu ukončenia 2. sv. vojny

 Koncerty A cyklu  12.11.2020  Dom umenia  19:00
 

ŠfK, Zbyněk MÜLLER, dirigent
Lenka MÁČIKOVÁ, soprán
Alena KROPÁČKOVÁ, mezzosoprán
Jaroslav BŘEZINA, tenor
Peter MIKULÁŠ, bas
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň, zbormajster

Program:

Ján Cikker: Hommage à Beethoven
Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 9 d mol, op. 125

Koncert podporilo Ministerstvo kultúry SR v rámci prioritného projektu


Vstupné: 11/10/9 € zľavnené: 8/7/6 € lóža: 15 €

Vstupenky dostupné online na www.navstevnik.sk.


Impulzom k napísaniu skladby Hommage à Beethoven bolo pre Jána Cikkera 200. výročie Beethovenovho narodenia. Ako základ pre hudobné spracovanie mu poslúžila Beethovenova predohra Coriolan, ktorá bol pre Cikkera atraktívna aj vďaka vynikajúcim kontrastným úsekom, neobvyklým dynamickým oblúkom a sonátovej forme s kódou.

Beethovenova Symfónia č. 9 vznikala viac ako tri desaťročia a keďže Schillerova populárna Óda na radosť bola publikovaná v roku 1785, je možné, že sa ju Beethoven pokúšal zhudobniť už v roku 1790. Jeho poznámkové bloky obsahujú množstvo poznámok o možných variantoch a v roku 1812 sa ju Beethoven definitívne rozhodol použiť vo veľkej symfónii. Uplynulo ešte ďalších desať rokov a skladateľ sa trápil doslova nad každou notou skladby, jeho poznámky naznačujú, že zvažoval a zavrhol viac než dvesto rôznych verzií témy Ódy na radosť. No keď skladbu konečne dokončil, ponúkol verejnosti radikálne nové dielo, ktoré bolo sčasti symfóniou i oratóriom – hybrid, ktorý sa stal pre menej skúsených poslucháčov hádankou, keď nedokázali pochopiť, prečo sa v symfónii spieva.

www.sfk.sk│FB: Štátna filharmónia Košice