Vyhľadať podujatie

Výmenník - Brigádnická

Brigádnická
040 11 Košice
Slovensko

www.vymenniky.sk
zuzana.rohalova@k13.sk
+421 905 301 488O nás

Výmenníky sú malé nenápadné budovy, ktorých ambíciou je, stať sa centrami komunitného života košických sídlisk. Určené sú na to, aby ich každý, kto má záujem, využíval podľa vlastných predstáv a potrieb na rôznorodé umelecké, kreatívne a občianske iniciatívy.

Vo výmenníkoch podporujeme formálne a neformálne skupiny, jednotlivcov, susedstvá, ktoré sa chcú podeliť o skúsenosti s ďalšími, alebo chcú rozbehnúť nápady pre svoje okolie. Poskytujeme im pomoc, priestory, mediálnu zviditeľnenie, rozvíjame s nimi nápady a projekty od Apo Z formou poradenstva a partnerstva pri ich realizácií a facilitácii.

Prinášame na sídliská rôzne formy umenia; vysoké i nízke, tradičné aj súčasné. Snažíme sa nadviazať dialóg s okolím skrz jedinečné a na mieru šité komunitno-umelecké projekty a aktivity, v ktorých prepájame profesionálnych umelcov s obyvateľmi sídlisk.

Dvakrát do roka sa aktivity a tvorivá činnosť ľudí z výmenníkov prezentujú aj mimo sídlisk a to počas festivalu USE THE C!TY a na festivale Rozmanitosť, ktorej súčasťou je obľúbený Polievkový festival.
 
Tieto priestory sú určené obyvateľom Košíc na to, aby ich využívali podľa vlastných predstáv a potrieb. Podporujeme najmä rozvoj neformálnych skupín, vznik nových umeleckých diel, rozvoj street-artu a urbánnych športov špecifických pre sídliskové prostredie. Umožňujeme spoluprácu profesionálnych umelcov s miestnymi obyvateľmi. Motivuje nás to, že pomáhame aktívnym ľuďom osobnostne a umelecky rásť. Naše aktivity sú pestré a určené všetkým obyvateľom, umelcom, komunitám a širokej verejnosti.
 

Výmenník Brigádnická
 
MHD spojenie:
Autobus č. 71, 72  a električka č. 6, 9 - zastávka Magistrát mesta Košice.
 
Vo Výmenníku Brigádnická našli svoje zázemie divadelníci z ochotníckeho Divadla nad vecou. Je miestom, kde nacvičuje divadelný súbor KOD - Košické otvorené divadlodivadlo P.A. Pravidelne sa v ňom konajú koncerty a hudobné workshopy miestnych začínajúcich hudobníkov a zoskupení, ale aj profesionálnych muzikantov. Do programu výmenníka patria aj tanečné workshopy a výstavy umelcov zo Slovenska aj zahraničia. Svoje prvé vernisáže tu otvorili hobby fotografi aj amatérski maliari. 


Zväčšiť mapu

Program