Vyhľadať podujatie

MICHAL MACHCINÍK - WUNDERKAMMER

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Výstavný projekt predstaví výber z aktuálnej tvorby košického sochára Michala Machciníka (1989).
Vernisáž výstavy: 10. septembra 2020 o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 10. september 2020 - 11. október 2020

Výstavný projekt predstaví výber z aktuálnej tvorby košického sochára Michala Machciníka (1989).

Koncepcia Kabinetu kuriozít je založená na autorských skúmaniach súvisiacich s jeho prebiehajúcim doktorským štúdiom na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, v ktorých sa venuje skúmaniu sochy z pozícii súčasných filozofických a umeleckohistorických teórií ako je obrat k objektu (Object Turn), objektovo orientovaná ontológia a špekulatívny realizmus. Pre tieto tendencie je príznačná nová citlivosť, zmena perspektív zažitého nazerania a pohyb po nepreskúmaných terénoch, v nových prostrediach a snaha prekračovať bežne vytýčené hranice pojmov a poznávania.

Názov výstavy odkazuje k fenoménu tzv. Wunderkammer, v ktorých sa zhromažďovali objekty najrôznejšieho druhu - od umeleckých diel, cez prírodniny, bizarnosti, hračky prírody, relikvie a podvrhy.

Kurátor: Mgr. Peter Megyeši, PhD.

www.lofflermuzeum.sk│FB: Múzeum Vojtecha Löfflera