Antické kňažky lásky, záhady písma Mayov i tisícročia zostrojovania neživého objektu s citmi. Aj tieto témy ponúknu Náboženstvá pod lupou.

Január odhalí tajomstvá mayských hieroglyfov, február ponúkne podoby novodobého pohanstva. Marec predstaví mešity ako symbol identifikovania komunity. Apríl ukáže niekoľkotisícročné úsilie stvorenia života – od mýtov až po umelú inteligenciu. A máj upriami pozornosť na kňažky lásky v starovekých náboženských kultoch.Na tohtoročný prednáškový cyklus Náboženstvá pod lupou prijali pozvanie renomovaní odborníci zo slovenských i českých univerzít, ktorí profesionálnym výkladom pútavo odkryjú časti náboženskej histórie.

„Dávame im priestor hovoriť o témach, ktorým zasvätili väčšinu profesionálneho života, a to je základom úspechu našich prednášok. Poslucháčom prinášajú množstvo relevantných a overených informácii, získaných rokmi výskumu. Rôznorodosť tém ukazuje variabilitu svetovej religiozity. Obzvlášť v súčasnosti je dôležité hovoriť o náboženstvách vo svete a o ich charaktere, pretože len poznaním sa dá bojovať proti náboženskej intolerancii a nepochopeniu,“ konštatuje Zdenka Bencúrová, riaditeľka Centra pre religionistiku a historické štúdiá, n. o. (CEREHIS).

Januárová prednáška o hieroglyfoch starovekých Mayov

Tohtoročný cyklus Náboženstvá pod lupou začína 15. januára o 17:30 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Témou prvej prednášky budú Tajomstvá mayského hieroglyfického písma. Ide o najvyspelejší písomný systém používaný na americkom kontinente. Je potrebné zdôrazniť, že žiadna iná kultúra nedokázala zdokonaliť písmo tak ako Mayovia. Dnes máme k dispozícii približne 5000 dochovaných textov, väčšinou predstavujú archeologické artefakty (stély, panely, keramika, nástenné maľby, knihy...). Prednáška predstaví princíp fungovania mayského hieroglyfického písma a špecifiká kalendárnych záznamov – aj tých, ktoré „vraj predpovedali“ koniec sveta v roku 2012.
Prednáša: Mgr. Jakub Špoták, PhD. (Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského).


Zdroj: CEREHIS, n. o.

 Témy ďalších prednášok z cyklu Náboženstvá pod lupou 2020 sú: 

 • 12. 2. 2020 │ Stará viera v novom šate: Moderné pohanstvo vo svete a na Slovensku
  Nadávku „do Paroma“ zaiste poznáte. Ale asi neviete, že je odkazom na dávne predkresťanské božstvo Slovákov. Ani viac ako tisíc rokov od prijatia kresťanstva nie je viera našich predkov mŕtva. Svet je od šesťdesiatych rokov (Slovensko od deväťdesiatych) svedkom „znovu-zrodenia“ predkresťanských vier Európy. Aj keď moderné pohanstvo patrí k relatívne málopočetným náboženským hnutiam, počet jeho sympatizantov rastie stabilným tempom. Aké sú najpopulárnejšie podoby novodobého pohanstva vo svete a na Slovensku? V čo veria novodobí pohania a v čom sa ich viera odlišuje od kresťanstva?
  Prednáša: Mgr. Michal Puchovský (Ústav religionistiky, Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne)
   
 • 1. 3. 2020 │ Muslimové v Německu a Rakousku: mešity jako výraz identity komunity
  Prednáška vysvetlí pojem mešita v širšom zmysle slova – urbanistické súvislosti výstavby budovy, skupinu, ktorá daný objekt využíva k rôznym účelom a v neposlednom rade aj predstaviteľov združenia a pohnútky ich konania, smerujúce k prívržencom aj k väčšinovej spoločnosti. Časť výkladu patrí kritike evolučne ladených fáz všeobecne predpokladanej transformácie komunity, ktorá prebieha pri jednostrannej integrácii moslimov do západných spoločností.
  Prednáša: Mgr. Martin Klapetek, PhD. (Katedra filozofie a religionistiky, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
   
 • 15. 4. 2020 │ Stvorenie života – od mýtov po umelú inteligenciu
  Ľudstvo oddávna túži vytvoriť neživý objekt, obdarený dušou, mysľou, pocitmi, ale aj nadľudskými vlastnosťami (pohyblivé sochy Starého Egypta, legendy o mechanických zvieratách a ľuďoch v antickom Grécku, veštiacie automaty v Indii a Číne...). Fascinácia zostrojiť umelú ľudskú bytosť sprevádzala vynálezy novoveku, ale aj éru strojov v dobe moderny. V súčasnosti vidíme nadľudské vlastnosti v umelej inteligencii. Prednáška predstaví vývoj pohľadu na tvorbu umelého života a priblíži perspektívy, ktoré nás (možno) čakajú.
  Prednáša: PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave)
   
 • 13. 5. 2020 │ Kňažky lásky vo svetle starovekých náboženských kultov
  Starovek bol charakteristický pluralitou náboženských kultov, ktoré oslavovali mužské a ženské božstvá. Mnohé ceremónie v tomto období mali sexuálny charakter a pri niektorých náboženských rituáloch sa vyskytovala prostitúcia, ktorá bola zasvätená bohyniam lásky a plodnosti. Aký bol fenomén prostitúcie vo vzťahu ku náboženským kultom vybraných bohýň a bohov? Prednáška bude venovaná aj chrámovej a sakrálnej prostitúcii v antickom svete a analýze umeleckých materiálov.
  Prednáša: Mgr. Dominika Kleinová (Ústav historických vied, FF, Univerzita Pardubice)


Cyklus Náboženstvá pod lupou sa uskutoční od januára do mája raz mesačne v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Bližšie info nájdete na www.cerehis.sk/nabozenstva-pod-lupouprednasky/ a www.facebook.com/cerehis/.

Zdroj: CEREHIS, n. o.