Vyhľadať podujatie

PLANÉTA TANEC

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Kreatívny kurz pre deti
Planéta TANEC/Kreatívny kurz pre deti

Milí rodičia! Opätovne otvárame kreatívny tanečno-pohybovú kurz PLANÉTA TANEC. Deti na ňom zažívajú radosť z tanca a zároveň tancom spoznávajú samých seba a svet navôkol.

 skupina I:  4-5 rokov / 22.09-15.12./každý utorok/16.40-17.30/
 skupina II:  6-8 rokov / 24.09.-17.12./každý štvrtok/16.45-17.45/


SKÚŠOBNÁ HODINA:
Dieťa má možnosť zažiť kreatívnu tanečno-pohybovú hodinu, zoznámiť sa s prostredím, lektorom a rodičom radi odpovieme na otázky:)

UTOROK 22.09./deti 4-5 rokov/
ŠTVRTOK 24.09./ deti 6-8 rokov/


PRIHLASOVACÍ FORMULÁR na skúšobnú hodinu:
https://docs.google.com/.../1mVsDlnVeO4Krk.../edit

Tanečný proces prebieha na báze objavovania, sebavyjadrenia a improvizácie cez ponúknuté hry, cvičenia a úlohy s využitím techník súčasného tanca a inšpirované somatickým systémom Labanova analýza pohybu a Bartenieff Fundamentals. Deti sú tanečnou hodinou citlivo sprevádzané a usmerňované lektorkou.

KURZ PODPORUJE A ROZVÍJA V DEŤOCH:
 • imagináciu a tvorivé myslenie, neverbálne sebavyjadrenie
 • citlivé vnímanie a poznanie vlastného tela
 • koordináciu pohybov
 • pohybovú pamäť
 • orientáciu v priestore
 • komunikáciu v skupine a vzájomný rešpekt

TÉMY - do ktorých sa s deťmi v rámci spoločne stráveného času ponoríme:
 • Ja telo: vnímanie hraníc tela, jednotlivých častí tela a vnímanie osobného priestoru
 • Pohyb v 3D priestore: orientácia v priestore, priestorové dráhy, úrovne, osi,
 • Anatómia pre najmenších: skúmanie ľudskej kostry
 • Dych a dotyk: prehĺbenie kinestetického vnímania
 • Telo ako strom s koreňmi: práca so zemskou tiažou, uzemnením
 • Slnečné centrum tela: zdroj pohybu, energie, práca s váhou
 • Vo vlastnom tempe a čase: vnímanie časových aspektov pohybu
 • Tvárne telo-tvorivá myseľ: práca s tvarovaním tela, tanečná improvizácia
 • Tanec vo dvojici, tanec v skupine – pohybová komunikácia, kontakt a tolerancia

INFO A PRIHLÁŠKY:
pst.kosice@gmail.com | 0911 811 095 (Michaela Sabolová)

CENA ZA KURZ: 45 €/dieťa (spolu 12 stretnutí)
Minimálny počet detí na otvorenie kurzu je 6, maximálny 8.

ORGANIZÁTOR: Priestor Súčasného Tanca, Košice
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

LEKTORKA: Michaela Sabolová
Spoluzakladateľka organizácie Priestor Súčasného Tanca, Košice. Absolventka bakalárskeho štúdia v odbore Liečebná pedagogika a školy Vedomého Pohybu Reny Milgrom (Praha, Česka republika). V súčasnosti je účastníčkou Certifikovaného vzdelávacieho programu Laban/Bartenieff Fundamentals studies (Berlín, Nemecko). Pri svojej práci prepája súčasný tanec s týmto somatickým systémom.

PST - Priestor Súčasného tanca je iniciatíva na podporu súčasného tanečného umenia v meste Košice.

FACEBOOK EVENT

Pesnička a animovaný videoklip Planéta Tanec: Erik Sikora / Džumelec