Vyhľadať podujatie

PLANÉTA TANEC/KREATÍVNY KURZ PRE DETI

Táto udalosť sa už konala v minulosti !
Milí rodičia! Opätovne otvárame kreatívny tanečno-pohybovú kurz PLANÉTA TANEC. Deti na ňom zažívajú radosť z tanca a zároveň tancom spoznávajú samých seba a svet navôkol.


skupina I: 4-5 rokov/ 22.09-15.12./každý utorok/16.40-17.30/

skupina II: 6-8 rokov /24.09.-17.12./každý štvrtok/16.45-17.45/


SKÚŠOBNÁ HODINA:

Dieťa má možnosť zažiť kreatívnu tanečno-pohybovú hodinu, zoznámiť sa s prostredím, lektorom a rodičom radi odpovieme na otázky:)

UTOROK 22.09./deti 4-5 rokov/

ŠTVRTOK 24.09./ deti 6-8 rokov/


PRIHLASOVACÍ FORMULÁR na skúšobnú hodinu:

https://docs.google.com/forms/d/1mVsDlnVeO4Krk-nukHLW5SYIjlJmgeCuMriZMMOP-tA/edit


Tanečný proces prebieha na báze objavovania, sebavyjadrenia a improvizácie cez ponúknuté hry, cvičenia a úlohy s využitím techník súčasného tanca a inšpirované somatickým systémom Labanova analýza pohybu a Bartenieff Fundamentals. Deti sú tanečnou hodinou citlivo sprevádzané a usmerňované lektorkou.


KURZ PODPORUJE A ROZVÍJA V DEŤOCH:

- imagináciu a tvorivé myslenie, neverbálne sebavyjadrenie

- citlivé vnímanie a poznanie vlastného tela

- koordináciu pohybov

- pohybovú pamäť

- orientáciu v priestore

- komunikáciu v skupine a vzájomný rešpekt


TÉMY - do ktorých sa s deťmi v rámci spoločne stráveného času ponoríme:

•Ja telo: vnímanie hraníc tela, jednotlivých častí tela a vnímanie osobného priestoru

•Pohyb v 3D priestore: orientácia v priestore, priestorové dráhy, úrovne, osi,

•Anatómia pre najmenších: skúmanie ľudskej kostry

•Dych a dotyk: prehĺbenie kinestetického vnímania

•Telo ako strom s koreňmi: práca so zemskou tiažou, uzemnením

•Slnečné centrum tela: zdroj pohybu, energie, práca s váhou

•Vo vlastnom tempe a čase: vnímanie časových aspektov pohybu

•Tvárne telo-tvorivá myseľ: práca s tvarovaním tela, tanečná improvizácia

•Tanec vo dvojici, tanec v skupine – pohybová komunikácia, kontakt a tolerancia


INFO A PRIHLÁŠKY:

pst.kosice@gmail.com | 0911 811 095 (Michaela Sabolová)


CENA ZA KURZ: 45 €/dieťa (spolu 12 stretnutí)

Minimálny počet detí na otvorenie kurzu je 6, maximálny 8.


ORGANIZÁTOR: Priestor Súčasného Tanca, Košice

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia


LEKTORKA: Michaela Sabolová

Spoluzakladateľka organizácie Priestor Súčasného Tanca, Košice. Absolventka bakalárskeho štúdia v odbore Liečebná pedagogika a školy Vedomého Pohybu Reny Milgrom (Praha, Česka republika). V súčasnosti je účastníčkou Certifikovaného vzdelávacieho programu Laban/Bartenieff Fundamentals studies (Berlín, Nemecko). Pri svojej práci prepája súčasný tanec s týmto somatickým systémom.


PST - Priestor Súčasného tanca je iniciatíva na podporu súčasného tanečného umenia v meste Košice.


Pesnička a animovaný videoklip Planéta Tanec:

Erik Sikora / Džumelec

https://www.youtube.com/watch?v=PlJI4Oi0Z8E

FACEBOOK EVENT ]]>