Východoslovenská galéria pripravuje výstavu Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove. Výstava predstavuje dlhodobý zámer galérie pri sprístupňovaní kultúrneho dedičstva Slovenska. Zároveň je rok 2021 jubilejným 900. výročím založenia Rádu premonštrátov, ktorý je podnetom k mnohým odborným podujatiam v medzinárodnom meradle. Výstavu galéria pripravuje v úzkej spolupráci s Opátstvom Jasov ako spoluorganizátor.

Výstavný projekt Umením a slovom spája viaceré pamäťové inštitúcie a typy fondov (archívy, knižnice, múzeá), aby priniesol komplexý pohľad na centrálnu tému a predostrel širokej aj odbornej verejnosti súvislý vhľad do jednotlivých celkov premonštrátskeho kultúrneho dedičstva.

Cieľom výstavného projektu je prezentovať umelecko-historickú zbierku uchovávanú rádom a jej význam v dejinách od stredovekého Uhorska po kultúru súčasného Slovenska. Interpretačnou rovinou výstavy je dochovaná umelecko-historická zbierka. Zbierka rádu bude predstavená v širších kontextoch s presahmi do hlavných okruhov premonštrátskeho kultúrneho dedičstva – knižnica, archívne dedičstvo, umenie a paramenty.

Výstava bude uvedená vo Východoslovenskej galérii v Košiciach v termíne 9. december 2020  – 21. marec 2021. Súčasťou projektu je vydanie slovensko-anglického katalógu s odbornými štúdiami.

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

trvanie: 17. 12. 2020 – 21. 3. 2021
kurátorka: Katarína Nádaská
miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27