Tvorivá dielňa k výstave Kvety podzemia, kvety púšte. 

vstupy o 11:00 a 14:00 h.