Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na online sériu kriminálnych prípadov zo sveta pod názvom „Kriminálne prípady, ktoré pobúrili svet". Ide o známe prípady, ktoré sa udiali v XX. a XXI. storočí a vzbudili pozornosť odbornej i laickej verejnosti

Jednotlivými prípadmi Vás prevedie bývalý generálny riaditeľ sekcie vyšetrovania a kriminalisticko – expertíznych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., ktorý je v súčasnosti členom Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. O moderovanie sa postará interná doktorandka Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín, Mgr. Silvia Ondrejková.

Vysielanie kriminálnych prípadov bude prebiehať každú stredu počas letného semestra v čase od 17:00 hod. do 18:00 hod. prostredníctvom aplikácie MS Teams. V každom diele sa okrem charakteristiky prípadu pokúsime tiež nahliadnuť do motivácie páchateľov, priebehu trestného konania a trestu. V závere bude vymedzený priestor na diskusiu resp. vyslovenie názorov on line účastníkov stretnutí.

Prvá časť, Al Capone – najznámejší americký gangster, bude odprezentovaná v stredu 17.02.2021 o 17:00 hod.

Nasledovať budú tieto prípady:

2/ O.J.Simpson – hráč amerického futbalu obžalovaný z dvojnásobnej vraždy – 24.02.2010
3/ Manželia Stodolovci – séria vrážd dôchodcov v Čechách – 03.03.2021
4/ Andrej Čikatilo – „mäsiar“ z Rostova nad Donom – 10.03.2010
5/ Samuel Litlle – najhorší sériový vrah USA súčasnosti – 17.03.2021
6/ Harold Shipman – britský „doktor Smrť“- 24.03.2021
7/ Charles Manson – vodca sekty a vrah hollywoodskej hviezdy – 31.03.2021
8/ Fred a Rose Westovci – dom hrôzy v britskom Gloucestri – 07.04.2021
9/ Bader – Meinhofová -najznámejšia nemecká teroristická organizácia – 14.04. 2021
10/ Anders Breivik – nórsky masový vrah a politický aktivista – 21.04.2021

Pripojiť sa môžete prostredníctvom odkazu: https://url.umb.sk/kriminalnepripady