Hana Hegerová nebola „iba“ speváčka, tak ako šansón nie je „iba“ pieseň.

Šansón obsahuje a vyjadruje príbeh, vyzdvihne drámu a od interpreta sa očakáva, že sa do textu úplne ponorí a dokáže celkom prirodzene vystihnúť a sprostredkovať tie najdrobnejšie detaily, pričom kvalita hudby a textu je pri tomto žánre zásadná. Postavenie šansónu medzi hudobnými žánrami možno prirovnať k poézii v literatúre. Je to akýsi vyšší druh piesne, ktorý nemusí pochopiť každý, ale túto jeho výnimočnosť cíti väčšina...

A práve v tom bola Hana Hegerová par excellence.Účinkujú:

  • Zuzana Krónerová
  • Zuzana Mauréry
  • Lucia Šoralová
  • Richard Müller
  • Václav Kopta
  • Petr Malásek & sprievodná kapela

V programe zaznejú v prevažnej miere piesne z repertoáru prvej dámy česko-slovenského šansónu Hany Hegerovej, ale aj ďalšie nádherné piesne z autorskej dielne Petr Hapka / Michal Horáček.

LEVANDULOVÁ - Najkrajšie piesne Hany Hegerovej

  • 01.10.2022, 19:00 - Banská Bystrica - Aula SZU
  • 02.10.2022, 19:00 - Bratislava - Stará Tržnica
  • 03.10.2022, 19:00 - Žilina - Dom Odborov
  • 04.10.2022, 19:00 - Piešťany  - Dom Umenia

Viac informácií si môžete prečítať aj v tlačovej správe.