Vyhľadať podujatie

Múzeum slovenskej dediny

Jahodnícke háje
036 80 Martin
Slovensko

http://www.skanzenmartin.sk/
snm-msd@stonline.sk
+421 43 423 94 91O nás

Múzeum slovenskej dediny (ďalej MSD) je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku. Slovenské národné múzeum v Martine (SNM) ho buduje v lokalite Jahodnícke háje v juhovýchodnej časti Martina od 60. rokov 20. storočia. Expozícia podáva obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života obyvateľov oblastí severozápadného Slovenska v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia. Pôvodný zámer bol vybudovať expozíciu podávajúcu ucelený obraz o tradičnej stavebnej kultúre a bývaní na území celého Slovenska (s jednotlivými regionálnymi špecifikami). Do súčasnosti sa zrealizovali regionálne celky Oravy, Liptova, Kysúc - Podjavorníkov. Región Turiec v zmysle pôvodného zámeru zatiaľ nie je stavebne dokončený. 
V areáli múzea sa nateraz nachádza 129 objektov obytného, hospodárskeho, technického, spoločenského a sakrálneho charakteru. Časť objektov je interiérovo zariadená a sprístupnená návštevníkom. Sú to roľnícke usadlosti s obytnými a hospodárskymi stavbami, solitéry technických, spoločenských a sakrálnych stavieb. 

Otvorené: november - apríl: denne (okrem pondelka a soboty) od 10.00 - 14.30 hod., máj - jún: denne (okrem pondelka) od 9.00 - 18.00 hod., júl - august: denne od 9.00 - 18.00 hod., september - október: denne (okrem pondelka) od 9.00 - 17.00 hod. Posledný vstup bez lektorského výkladu vždy 30 min. pred koncom otváracích hodín.

Vstupné: dospelí 2 €, deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia 1 €
Voľný vstup: deti do 6 rokov, ZŤP, deti z detských domovov, držitelia preukazu ICOM, preukazu Zväzu múzeí na Slovensku a preukazu Asociace muzeí a galerií České republiky, pedagogický dozor, držitelia novinárskeho preukazu. 


Program

Pre toto vyhľadavanie sme nenašli žiadne udalosti