Online prezentácia a diskusia uvedie slovenskej verejnosti ciele a aktivity projektu Nový európsky Bauhaus (NEB) ako aj možnosti zapojenia sa do projektu. Predstaví tiež ciele a partnerov platformy Manifest 2020 a inšpiratívne príklady projektov, ktoré reprezentujú oblasti zmien a inovácií súvisiacich s agendou NEB aj platformy Manifest 2020.

Do diskusie sa budete môcť zapojiť cez platformu http://sli.do — #neb

Iniciatíva Nový európsky Bauhaus vznikla vo sfére vysokej medzinárodnej politiky. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen ju uviedla v septembri 2020 ako jeden z hlavných prostriedkov naplnenia cieľov Európskej zelenej dohody (European Green Deal). Jej zámerom je prepojiť snahy o nastavenie pravidiel udržateľnosti so záujmom o estetiku a zapájanie komunít do tvorby nového životného priestoru.

Jednou zo zásadných hodnôt je to, aby snahy o udržateľnosť boli naším spoločným projektom, preto sa iniciatíva NEB obrátila na verejnosť celej Európskej únie. Postupne sa k projektu pripájajú inštitúcie, združenia, jednotliví odborníci.

Na Slovensku sa prvým partnerom NEB stala platforma Manifest 2020, ktorá združuje viaceré organizácie s agendou trvalo udržateľného rozvoja. Navyše, od februára je členkou neformálnej poradnej skupiny predsedníčky Európskej komisie pri iniciatíve NEB Mária Beňačková Rišková, slovenská nezávislá odborníčka v oblasti dizajnu, multimédií a kultúrneho dedičstva.

PROGRAM
—————
BLOK 1 — 40 minút
Čo je Nový európsky Bauhaus

—————

 • Širší kontext a korene NEB
  — Peter Beňuška, bývalý hlavný architekt Európskej komisie
 • O vízii NEB
  — Xavier Troussard, vedúci oddelenia NEB v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie
 • Úloha okrúhleho stola predsedníčky EK a možnosti zapojenia sa do NEB
  — Mária Beňačková Rišková, členka okrúhleho stola predsedníčky EK Ursuly von der Leyen
 • Manifest 2020 – prvý partner NEB na Slovensku / Čo je Manifest 2020
  — Ľubica Šimkovicová

  + Otázky a odpovede cez http://sli.do — #neb

—————
BLOK 2 — 80 minút
Inšpiratívne projekty zo Slovenska

—————

 • Mestá a ľudia
  — Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta Bratislava
 • Staviame z dreva: Stavajme inak
  — Pavol Pokorný, Pokorny Architekti, Staviame z dreva
 • Nová Cvernovka: Príbeh kultúrnej ekológie
  — Braňo Čavoj, Nadácia Cvernovka
 • Slovenské centrum dizajnu: Výskumno-vývojové oddelenie Inolab
  — Zdenka Pepelová, vedúca oddelenia Inolab, SCD
 • Top 5 z ceny Visio
  — Pavol Kukura, predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy
 • Zóna Nové Nivy, holistické riešenie štvrte s dôrazom na komunitu
  — Martin Stohl, člen predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy
  — Roman Talaš, predseda Inštitútu urbánneho rozvoja
 • Architektonické súťaže na Slovensku
  — Nora Vranová, Martin Zaiček, Slovenská komora architektov
 • Čo s panelákmi – obnovovať obnovené?
  — Michal Hybský, doktorand, Fakulta architektury ČVUT Praha
  — Vladimír Šimkovic, Inštitút pre pasívne domy

  + Otázky a odpovede cez http://sli.do — #neb

Moderuje: Milota Sidorová

Podujatie sa koná v slovenskom jazyku, okrem príhovoru Xaviera Troussarda.

 

Podujatie, ktoré usporadúvajú Nová Cvernovka a IEPD s 4 ďalšími // Online cez Facebook Live

Group · MANIFEST 2020 SK - udržateľná výstavba

Užitočné linky:
https://manifest2020.sk
https://europa.eu/new-european.../about/about-initiative_en
https://europa.eu/new-european.../partners-0/partners_en