Iuventa - Slovenský inštitút mládeže

Karloveská 64
842 58 Bratislava-Karlova Ves
SlovenskoĎalšie udalosti na tomto mieste konania

Carmen
KARIÉRNE PORADENSTVO, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 7.10. - 13.11.2022, Bratislava
Kariérové poradenstvo - inovačné vzdelávanie Bratislava, 7.10.2022
KARIÉRNE PORADENSTVO, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 7.10. - 13.11.2022, Bratislava
Kariérové poradenstvo - inovačné vzdelávanie Bratislava, 7.10.2022
KARIÉRNE PORADENSTVO, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 7.10. - 13.11.2022, Bratislava
Kariérové poradenstvo - inovačné vzdelávanie Bratislava, 7.10.2022
KARIÉRNE PORADENSTVO, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 7.10. - 13.11.2022, Bratislava
Kariérové poradenstvo - inovačné vzdelávanie Bratislava, 7.10.2022
KARIÉRNE PORADENSTVO, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 7.10. - 13.11.2022, Bratislava
Kariérové poradenstvo - inovačné vzdelávanie Bratislava, 7.10.2022