Opera, Slávna opereta kráľa viedenských valčíkov

Istý kritik píšuci pre viedenské noviny Morgenpost po svetovej premiére v roku 1874 napísal: „... v lóži divadla Theater an der Wien môže človek dostať najkrajšiu morskú chorobu, tak sa to v prízemí vlní pri očarujúcich tónoch, ktoré z orchestra vyludzuje taktovka Johanna Straussa. Všetko tu švitorí, hudie, spieva a trilkuje ako uprostred jari.“

Premiéra: piatok 5. október 2018
Dĺžka predstavenia: 150 minút s prestávkou
Miesto predstavenia: Historická budova


REALIZAČNÝ TÍM
Réžia:    Michal Spišák
Hudobné naštudovanie:    Robert Jindra
Libreto:    Karl Haffner a Richard Genée
Preklad libreta/texty piesní:    Kornel Hájek, Štefan Hoza, Dalibor Heger
Scéna a kostýmy:    Aleš Valášek
Dirigent:    Robert Jindra, Igor Dohovič
Zbormajster:    Lukáš Kozubík
Choreograf:    Martin Tomsa
Dramaturgická spolupráca:    Peter Hochel, Daniel Jäger
Asistent dirigenta:    Jan Novobilský
Koncertný majster:    Peter Michalík
Korepetítor:    Júlia Grejtáková, Jan Novobilský
Inšpicient:    Viera Hronská, Magdaléna Kovalčíková
Šepkár:    Klaudia Kovalčíková, Magdaléna Kovalčíková

OSOBY A OBSADENIE
Gabriel von Eisenstein:    Jaroslav Dvorský, Zsolt Vadász
Rosalinda:    Helena Becse Szabó, Tatiana Paľovčíková - Paládiová
Dr. Falke:    Marek Gurbaľ, Marián Lukáč
Princ Orlofsky:    Myroslava Havryliuk, Viera Kállayová
Alfréd:    Anton Baculík, Maksym Kutsenko
Frank:    Martin Kovács, Juraj Peter
Dr. Blind:    Václav Morys, Peter Svetlík
Adéla:    Mariana Hochelová, Michaela Várady
Ida:    Aneta Hollá, Eva Nováková
Frosch:    Peter Batthyány, Martin Vanek
Ivan:    Peter Raši

Foto: Ján Štovka