Pozrite si diskusiu o našej všímavosti a zvyšovaní solidarity s núdznymi

Zaujíma vás, čo má globálne vzdelávanie so scitlivovaním obyvateľstva a zvyšovaním nášho záujmu o okolie, dobrovoľníctvo či aktivizmus? Prečo o vojne u nášho východného suseda treba premýšľať v globálnych súvislostiach? V čom je pre našu spoločnosť prospešné celoživotné vzdelávanie dospelých a výchova k aktívnemu občianstvu? A tiež prečo potrebujeme mať prijatú (a na školách implementovanú) Národnú stratégiu globálneho vzdelávania na Slovensku?

Prídite osobne v stredu (15. februára od 18:00 do 19:00) do bratislavského .klubu pod lampou na živú diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeň a s názvom ‘Ako podporiť našu všímavosť a zvýšiť solidaritu s núdznymi. Tam sa dozviete viac o tom, v čom spočíva aktuálna osvetová kampaň ‘Všetci sa máme čo učiť’; ako našu solidaritu a ochotu pomáhať núdznym ovplyvnila vojna na Ukrajine. Pozrieme sa spolu s diskutujúcimi tiež na to, ako u dospelých podporiť motiváciu celoživotného učenia a miestneho aktivizmu, aj ako vzdelávacie organizácie Ambrely svojimi projektmi globálneho vzdelávania napomáhajú spoločenskej zmene k lepšiemu.

Na otázky moderátora Rudiho Rusa budú odpovedať:

  • Marta Jendeková (programová manažérka Academia Istropolitana Nova);
  • Juraj Hipš (expert na vzdelávanie a zakladateľ Komenského inštitútu);
  • Veronika Fishbone Vlčková (riaditeľka Nadácie Milana Šimečku).

Diskusia bude prenášaná aj live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #AmbrelaKampan.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 30 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od jesene 2021 realizuje projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’, ktorý je podporený z programu Active citizens fund – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Táto diskusia je teda realizovaná vďaka podpore ACF – Slovakia a tiež zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid – pri príležitosti osvetovej kampane ‘Všetci sa máme čo učiť’. Viac info o hosťoch a hostkách stredajšej živej diskusie, ako aj o ďalších aktivitách Ambrely nájdete na webe tu: www.eduglobe.ambrela.org alebo vo Facebook evente.

Zdroj: Ambrela.org