Dojímavá dráma ženy, ktorá do manželstva vošla s veľkými romantickými snami. Vo chvíli keď narazí na tvrdú realitu života, začína blúdiť medzi osudovo chybnými rozhodnutiami.

Francúzsky spisovateľ Gustave Flaubert je právom považovaný za jedného z najvýznamnejších prozaikov 19. storočia a predstaviteľov realizmu. Preslávil sa hlavne románom Pani Bovaryová, ktorý Spišské divadlo uvádza v dramatizácii Miloslava Stehlíka a v réžii Michala Babiaka. Realistické dielo zachytáva osud mladej Emy Bovaryovej, ktorá sa po svadbe s lekárom Charlesom Bovarym sťahuje do mestečka Yonville. Manželstvo však nie je šťastné. Ema je vášnivá, romantická, naivná, plná ideálov a často sa utieka k vlastným predstavám o vzťahu. Charles celé dni pracuje, aby rodinu zabezpečil, no hoci je to dobrý človek, nedokáže naplniť manželkinu túžbu po vášni a živote v bohatstve. Preto pani Bovaryová hľadá naplnenie svojich vášnivých romantických snov v náručí iných mužov, melancholického pisára Leona či majiteľa blízkeho panstva Rodolpha, ktorý si vie užívať ženy a život. Napokon sa konflikt medzi Eminými snami a realitou natoľko vyostrí, že vidí len jedno riešenie...

PREMIÉRA:  23.09.2022 - 19:00
2. PREMIÉRA:  24.09.2022 - 19:00

DĹŽKA: 135 min

V PREDSTAVENÍ SA FAJČÍ. 


Dramatizácia: Miloslav Stehlík
Preklad: Jozef Palka
Scéna a kostýmy: Andrej Sukhanov
Výber hudby: Michal Babiak

Osoby a obsadenie

Charles Bovary: Mikuláš Macala
Emma Bovaryová: Denisa Macalová Ďuratná
Rodolphe Boulanger: Mikuláš Dzurík
Léon Dupuis: Peter Gedeon
Lheureux: Pavol Gmuca
Homais: Jozef Novysedlák
Bournisien: Filip Štrba