Katedra sociálnych štúdií a etnológie FF UMB a Múzeum SNP /Vzdelávacie centrum Múzea SNP/ opäť pozývajú širokú verejnosť a študentstvo so záujmom o dejiny na podujatie PO STOPÁCH ANTIFAŠISTICKÉHO ODBOJA: Komentovaná prechádzka po Banskej Bystrici.

Chcete sa dozvedieť, čo je to odboj? 
Kde a kedy začal a ako skončil? 
Čo sa dialo v meste Banská Bystrica koncom 30. rokov 20. storočia? 
Alebo kde sa tajne stretávali bystrickí antifašistickí aktivisti?


Poďte sa s nami prejsť a spoznáte niekoľko zaujímavých miest, ktoré sa viažu na dejiny lokálneho odboja, ako aj mená a osudy ľudí navždy spojených s týmito historickými udalosťami.

Komentovanou prechádzkou odbojových miest po Banskej Bystrici sprevádzajú Mgr. LUCIA SOTÁKOVÁ, PhD. a Mgr. JURAJ LEPIŠ, PhD

Prechádzka začína na Námestí SNP!

Podujatie sa realizuje s finančnou podporou programu "Europe for Citizens" a v rámci projektu "Democracy on the Brink. Historical lessons from the late 1930´s" (hlavný koordinátor Multikulturní centrum Praha (MKC Praha))

FACEBOOK EVENT