Pozývame vás na večerný kurz pozostávajúci zo štyroch dvojhodinových stretnutí zameraných na rozvoj vašich rečníckych schopností.

Termíny kurzu: štvrtky 2., 9., 16. a 23. marca 2023, 18:00 - 20:00. 

Večerný kurz sa bude venovať témam:

 • Klasické poňatie rétoriky a rečníckeho prejavu.
 • Technika reči – dýchanie, artikulácia, modulácia.
 • Práca s emóciami.
 • Neverbálne zložky rečníckeho prejavu.
 • Príprava a štruktúra prejavu.
 • Práca s trémou, riešenie náročných situácií.
 • Tréning rečníckych zručností.

Kurz je určený všetkým, ktorí chcú zlepšiť svoj prejav pred publikom, svoje prezentačné a komunikačné zručnosti.

V priebehu kurzu sa naučíte:

 • Ako pôsobiť slovom.
 • Ako pracovať s dychom a artikuláciou.
 • Ako narábať s emóciami v prejave.
 • Ako ovládnuť reč tela.
 • Ako zvládnuť trému a ďalšie prekážky.
 • Ako sa správne pripraviť.
 • Ako vyčerpať tému a nie poslucháčov.

Tiež si vyskúšate rozličné typy prejavov a dozviete sa, ako svoj prejav urobiť presvedčivým a pútavým.

Dĺžka trvania: 4x 2 hodiny s 1 prestávkou. Počet účastníkov je obmedzený na 8 osôb.

Vstupné: 40 € za celý kurz, študenti a seniori 30 €. Vstupenka je platná po zrealizovaní úhrady.

Predaj vstupeniek do 2.3.2023 do 14:00 na: www.akropolis.sk

Miesto konania: Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica, 0948 143 906, bb@akropolis.sk