Študentské divadlo

Divadelný súbor NA SKOK

Hniezdo

 

Inscenácia vykresľuje človeka balansujúceho na hranici ľudskej predstavy o ideálnom svete a

reality. Aj keď je Agnes cieľavedomá mladá žena, jej vyhliadky na budúcnosť sú ohraničené

prostredím, v akom vyrastala a stále žije. Dialóg s Bohom nie je úspešný, rovnako ako s

diablom. Zmyslom jej života je starostlivosť o mláďatá vtákov. Je dôležité to, čo ešte len

príde. Verí, že svet môže byť lepším. Prečo sú potom vojny? Ako človek vyhrá vojnu sám so

sebou?

 

Agnes: Anežka Hudáčková

Úprava, dramaturgia, réžia, scénografia, kostýmy: Martin Bašista

Technická spolupráca: Andrej Hudáček