Predstavenie sa odohrá na Malej scéne Alexandra Duchnoviča

Hommage à Karol Horák

Horákovci Horákovi alebo umelecký (de)komponovaný program venovaný jednej z najvýznamnejších osobností slovenského alternatívneho divadla. A možno vyhlásime aj výsledky

Úryvky z ikonických inscenácií Karola Horáka Tip-top biotop (generácia 40), Džura (generácia 30), stereokoláž z rozhlasovej tvorby K. Horáka (Karol Horváth), dokument o K. Horákovi (Ján Sabol ml.), scenár Šesť postáv hľadá Horáka (Jaroslav Rezník) a veľa ďalších prekvapení pre jubilanta. Moderuje Hana Rodová.

Dramaturgia: Diana Laciaková

Réžia: Stanislav Bilý