Vyhľadať podujatie

Kaštieľ a Archeopark Hanušovce nad Topľou

Zámocká ul. 160/5
09431 Hanušovce n. T.
Slovensko057 445 24 41Otváracie hodiny

Pondelok 07:30 - 15:00
Utorok 07:30 - 15:00
Streda 07:30 - 15:00
Štvrtok 07:30 - 15:00
Piatok 07:30 - 15:00

O nás

VÝSTAVY:
 
3. 2. - 31. 3. EŠTE ZIMA NESKONČILA
Etnografická výstava predstaví zimné zvykoslovie v regióne.
 
KULTÚRNE PODUJATIA:
 
14. 2. LÁSKA, BOŽE, LÁSKA
Hudobno-poetické pásmo ľúbostnej poézie – podujatie z cyklu Stretnutia a rozhovory (pre žiakov ZŠ a stredných škôl).
 
24. 2. DREVO V HISTORICKOM NÁBYTKU
Predstavenie nábytkového umenia a jeho histórie
/Stredná odborná škola drevárska vo Vranove n. T./
 
27. 2. Ó, MOJEJ MATKY REČ JE KRÁSOTA... MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA
Podujatie z cyklu Stretnutia a rozhovory – dejiny slovenčiny od veľkomoravských čias (pre žiakov ZŠ a stredných škôl)
 
VYUČOVACIE HODINY V MÚZEU:
PREDNÁŠKY Z HISTORICKÝCH A PRÍRODNÝCH VIED
POLDEŇ V MÚZEU- interaktívny program pre skupiny (zimný variant programu je pre rekonštrukciu Budovy správcu obmedzený na tieto remeslá: štiepanie kameňa technikou doby kamennej, tkanie na malých krosienkach, výrobu hlineného riadu v ruke, a prácu s medeným drôtom.) Nevyhnutné sa vopred objednať.

Program