SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravilo vo svojich priestoroch výstavu diel profesora Štefana Hapáka pod názvom Rieka času (Potočyna času). Ide o výber olejomalieb, pastelov a grafík z raného obdobia majstrovej tvorby. Autor v roku 1968 na výstave o svojej tvorbe napísal: „Nenájdete na nej extrémne štýlové či smerové zamerania. Nesnažil som sa napodobňovať velikánov moderny. ...Keď kreslím či maľujem človeka, jeho prostredie alebo obklopujúcu nás prírodu, všímam si človeka i prírodu, ich vzťahy, podobu i nálady. Svoje dojmy vyjadrujem líniou, šrafou, tónom, čierno-bielou alebo farebnou plochou na papieri, plátne alebo cez grafický materiál na grafických listoch ..."

Tieto slová aj dnes vyčerpávajúco vypovedajú o výstave, ktorú sme pre návštevníkov sprístupnili. Výstava bude súčasťou podujatia, ktoré pripravujeme v rámci cyklu: Medailón rusínskej osobnosti, tentoraz o profesorovi Štefanovi Hapákovi, ktorý sa uskutoční dňa 26. 8. 2020.

Trvanie výstavy: 26.06.-30.08.2020

www.snm.sk│FB: SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove