Študentské divadlo

Študentské divadlo PU v Prešove

Sarah Cane: Psychóza 4.48

 

Choreopoéma (forma dramatickej expresie, v ktorej sa spája poézia, tanec, hudba a spev) sledujúca

otrasy v psychike ženy, ktorá chcela naozaj žiť, no nikdy nebola zamilovaná do života. Inscenácia v

procese tvorby plná šokujúcich priznaní, prekvapivých monológov a surových vizuálov bez

pozitívnych záverov.

Hra kladie naliehavé otázky o povinnostiach spoločnosti voči jednotlivcom trpiacim duševnými

chorobami a pýta sa, či nie je chorá samotná spoločnosť.

Psychóza 4.48 je silným apelom na empatiu, pochopenie a zmenu spoločenského postoja k duševnému zdraviu.

Účinkujú: Petra Olejníková, Danylo Lysytsia

Lektori: Lucia Ihnatová, PhDr. Miron Pukan, PhD.