Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás srdečne pozýva na vedeckú konferenciu Quo Vadis Masmédiá a Marketing, s podtitulom Masmédiá a Marketing 20. rokov 21. storočia – Nová éra, nové výzvy. Je určená najmä pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá sa zaujíma o najnovšie trendy a dianie v spoločnosti. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa konferencia uskutoční online formou.

Podujatie, ktoré usporadúvajú FMK UCM v Trnave a Jani Paveleková // Online: facebook.com