Čo sa deti na kurze naučia?

Na kurze sa deti oboznámia so základmi práce s drevom. Získajú nielen praktické zručnosti, ale i teoretické vedomosti o jednotlivých druhoch drevín a pracovných nástrojoch. Osvoja si prácu s rezbárskym náradím (nožík, pílka, dlátko) a rezbárske techniky linkorez a vruborez. Zhotovia si hračky, úžitkové a dekoratívne predmety.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre deti od 8 rokov; pre začiatočníkov i pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií 

Cena kurzu

70 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, materiál, pracovné pomôcky, nástroje a zástery. Vzhľadom k malej skupine garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

deň │ čas / termín konania kurzu │ lektor


Pondelok │ 14.45 – 16.45│ Michal Fiľo
Jesenný trimester /19. 9. 2022 – 28. 11. 2022/

Prihlásiť sa »

deň │ čas / termín konania kurzu │ lektor


Streda│ 14.45 – 16.45│ Michal Fiľo
Jesenný trimester /21. 9. 2022 – 23. 11. 2022/

Prihlásiť sa »