Nenechajte si ujsť našu najbližšiu online diskusiu, ktorá bude na tému: Utajované nákupy v IKT.

Rôzne zmluvy a projekty, ale spoločný menovateľ = nákup v utajenom režime. Úrad pre verejné obstarávanie kontroloval utajené zmluvy na FS SR. Najvyšší kontrolný úrad kontroloval utajenú zmluvu na MH SR.

ÚVO a NKÚ v rámci on-line diskusie priblížia kontroly, ktoré vykonali, priblížia a vysvetlia závery zo svojich kontrol, konkrétne porušenia a aj načrtnú ako sa dalo porušeniam predísť.

Utajovaným nákupom a bezpečnosti sa budeme v rámci Slovensko.Digital venovať aj v ďalších on-line diskusiách.

Diskutovať budú:

  • Tomáš Lepieš, ÚVO
  • Ivana Kopecká Gájová, NKÚ
  • Peter Kulich, Slovensko.Digital

Otázky je možné pýtať sa už teraz vo vlákne na našej Platforme: https://platforma.slovensko.digital/.../online.../7556...
Vybrané z nich použijeme v rámci diskusie.

Diskusia bude prebiehať cez Zoom - https://zoom.us/j/95920507306 a zároveň bude streamovaná aj na našom Facebooku, kde ju nájdete aj neskôr vo forme videozáznamu.

Otázky počas diskusie budete môcť klásť cez Slido (prihlásite sa jednoducho na stránke slido.com s kódom #SD70).

Tešíme sa na vás,

Tím Slovensko.Digital

Podujatie, ktoré usporadúva Slovensko.Digital // Online: zoom.us