Krajská knižnica v Žiline vyhlasuje XXIV. ročník medzinárodnej slovensko-česko-poľskej súťaže TVORÍME VLASTNÚ KNIHU (národné kolo).

Téma XXIV. ročníka súťaže Tvoríme vlastnú knihu: Tajomstvo knižnice – večer, keď sa zhasne a za posledným návštevníkom sa zavrú dvere (ľubovoľný žáner)

Termín odoslania prác do národného kola v SR je 20.3.2023

Forma: Formou je ilustrovaná kniha s maximálnym rozsahom od 10 do 30 strán. Ilustrácie by mali byť vlastnoručné, nakreslené ľubovoľnou technikou. Je povolený aj prepis textov a vytvorenie obrázkov prostredníctvom PC techniky, kliparty nie sú prípustné. Knihy viazané knihárom nebudú do súťaže zaradené. Spôsob väzby knihy je voliteľný

Súťaží sa v troch kategóriách:

  1. kategória – deti do 12 rokov,
  2. kategória – deti a mládež od 13 do 16 rokov,
  3. kategória – deti a mládež špeciálnych ZŠ a zdravotne znevýhodnení do 20 rokov.

Prihlášku na vyplnenie nájdete v propozíciách súťaže - https://bit.ly/tvk23prop