Nežne tragická poézia o strete civilizácií, vojne a násilí.

Hra Titus Andronicus stojí na začiatku veľkej tvorby W. Shakespeara. Je to vlastne jeho prvá tragédia (predtým píše jednu komédiu a historickú drámu). Nepatrí k často inscenovaným (na Slovensku ide len o druhé spracovanie), pritom pojednávajúc o upadajúcej rímskej ríši, jej ohrození barbarmi, o vojne a strete civilizácií, o pôvode zla, násilia a krutosti v človeku sa zdá byť viac než aktuálnou. V ideovom pláne prináša strhujúci obraz o zrade a pomste, o krvilačnosti moci a osudovom páde protagonistov. Shakespeare v hre nadväzuje na veľké diela antickej drámy. Motív pomsty sa však odohráva na pozadí spoločenských zvratov, a – ako konštatujú znalci Shakespearovho diela – ide v nej aj o tragédiu štátu. Inscenácia je zároveň spoznávaním nereprezentatívnych diel anglického dramatika, pokusom moderným jazykom zobraziť šialenstvo mechanizmu moci a morálnych zlyhaní jednotlivca.

Premiéra: piatok 3. marec 2023

Miesto predstavenia: Malá scéna


REALIZAČNÝ TÍM
Réžia a úprava: Anton Korenči
Dramaturgia: Peter Himič
Scéna: Ondrej Zachar
Kostýmy: Silvia Korenči Zubajová
Hudba: Jozef Vlk
Pohybová spolupráca: Andrej Petrovič
Masky: Juraj Steiner
Asistent réžie: Martin Stolár

OSOBY A OBSADENIE
SATURNINUS: Andrej Palko
BASSIANUS: Juraj Zetyák / Michal Novodomský, a.h.
TITUS ANDRONICUS: Matej Marušin
MARCUS ANDRONICUS: Jakub KukaLUCIUS:Oliver Asztalos, a.h.*
QUINTUS: Šimon Širilla, a.h.**/ Šimon Kaiser, a.h.**
MARTIUS: Juraj Štefanišin, a.h.**/ Šimon Kaiser, a.h.**
MLADÝ TITUS: Daniel, Wolczko, a.h.
DEMETRIUS: Tomáš Diro
CHIRON: Martin Stolár
ÁRON: František Balog / Peter Kočiš, a.h.T
AMORA: 
Dana Košická
LAVINIA: Janka Balková, a.h.*** / Laura Jankurová, a.h.* 
DOJKA: Beáta Drotárová
POSOL / ŠAŠO: Peter Cibula

* študenti VŠMU Bratislava
** študenti Konzervatória Košice
*** študenti AU Banská Bystrica