Výzva na zápis ŠKOLY REMESIEL ÚĽUV do svetového UNESCO Zoznamu dobrých praktík ochrany živého dedičstva

Tlačová správa

V roku 2015 sa Škole remesiel ÚĽUV dostalo veľkej pocty vo forme zápisu do UNESCO Reprezentatívneho zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Veľkým úspechom je, že tento rok bola Škola remesiel ÚĽUV nominovaná na zápis do svetového UNESCO Zoznamu dobrých praktík ochrany živého dedičstva a našou úlohou je vypracovať nominačný spis a odprezentovať Školu remesiel ÚĽUV členským štátom UNESCO čo najlepšie.

Zdroj: Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Škola remesiel ÚĽUV sa datuje od roku 1999. Za ten čas prešlo rukami jej lektorov množstvo detí i dospelých, ktorí v sebe objavili talent i lásku k tradičnému remeslu. Bez vás, jej účastníkov, by Škola remesiel vo svojej súčasnej podobe nemohla existovať. Preto si Vás dovoľujem touto cestou požiadať o vyjadrenie podpory zápisu Školy remesiel ÚĽUV do UNESCO Zoznamu dobrých praktík ochrany živého dedičstva originálnou, kreatívnou a remeselne zaujímavou formou, ktorá bude najlepšie vystihovať Školu remesiel ÚĽUV, napr. zaslaním ručne vyrobeného výrobku na kurzoch, fotografií výrobkov, napísaním osobného remeselného príbehu, prípadne nakrútenie krátkeho videa.

Vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou nominačného spisu je informovaný súhlas všetkých komunít tvoriacich Školu remesiel ÚĽUV, prosíme Vás o súhlasné stanovisko prostredníctvom  >> tohto linku << . Informovaným súhlasom podporíte zápis Školy remesiel ÚĽUV a deklarujete, že Škola remesiel je prvok, ktorý podporuje ochranu nehmotného dedičstva Slovenska a remeslo je stále živé.

Na Vašu spätnú väzbu sa tešíme do 8. januára 2023 prostredníctvom sociálnych sietí ÚĽUV-u (Facebook a Instagram) alebo emailovej adresy: zapisunesco@uluv.sk. Zapojením sa do našej výzvy budete zaradení do zlosovania o hodnotné ceny a jeden z Vás získa intenzívny remeselný kurz v Škole remesiel ÚĽUV.

>> Bližšie informácie o výzve <<
Zdroj: Mgr. Alena Pastorková