Najnovšia inscenácia nezávislého divadla Uhol_92 pokračuje v analytickej línii, ktorú otvoril už titul Ponížení a krvilační (cena DOSKY 2022 v?kategórii Najlepší kostým sezóny– Bet Moth). V rámci výskumu spoločenskej a osobnej zraniteľnosti sa tvorivý tím dostáva k téme “konšpiritualizmu”.?Inscenácia je zároveň formálnym experimentom. Vzniká paralelne v dvoch rôznych hereckých naštudovaniach mužských rolí – v podaní Jakuba Jablonského (verzia Carl) alebo Petra Tilajčíka (verzia Emma).?Každá z verzií prináša rovnaký dejový oblúk, ale s konkrétnym obsadením sa mení optika a s tým spojené gendrové a vzťahové nuansy. 

Tvorivý tím: 

Text, réžia: Alžbeta Vrzgula 
Dramaturgia: Katarína K. Cvečková 
Scéna a kostýmy: Bet Moth 
Hudba: Juraj Čech 
Choreografia: Jakub Jablonský 
Účinkujú: Katarína Gurová, Jakub Jablonský, Lenka Libjaková, Kristína Spáčová, Peter Tilajčík 
Technická spolupráca: Juraj Čech, Peter Dolog 
Produkcia: Karolína Kováčová 
Fotografie: Michal Líner 

Vstupenky:

  • 10 € … v predpredaji